GURE HAUTAGAIAK

GURE HAUTAGAIAK

Mixel ETXOAN - 70 urte
LARRE LUZEA bidea - PENTTOKAN etxea
erretretaduna

"Ahetzen sortua; hemen handitu naiz, lan egin dut eta betidanik bizi izan naiz. Nire herrixka maite dut eta oraindik parte hartzen dut elkarteen bizian. Aheztar gisa bizi izan dutan guzia eta nire esperientzia osoa aheztarren zerbitzuan izaitea nahi nuke".