EUSKARA

EUSKARA

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak antolatzen zuten herriko etxeendako hizkuntza-politika garatzeko tresnaren aurkezpena bilkuran parte hartu dugu. Gure xedea da euskara bertze hizkuntzak bezain konsideratua izan dadila, ahetzen berriz eguneroko hizkuntza bat izanez eta erabilgarria izanez herriko zerbitzu guztietan.